Thực hiện Công văn số 3821/UBND-KGVX ngày 09/8/2022 của UBND tỉnh về tuyên truyền, lan tỏa Cuộc thi “Tìm kiếm giải pháp Chuyển đổi số Quốc giaViet Solutions” năm 2022, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đề nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung, cụ thể như sau:
1. Nghiên cứu, tìm hiểu thể lệ cuộc thi để lan tỏa mục tiêu của cuộc thi tới mỗi cá nhân, tập thể trong và ngoài ngành Giáo dục bằng những hình thức, cách làm phù hợp theo thể lệ; khuyến khích các tập thể, cá nhân có ý tưởng sáng tạo, đột phá trực tiếp tham gia cuộc thi.
2. Truyền thông, lan tỏa Cuộc thi lên các kênh thông tin chính thống của mỗi đơn vị như hệ thống cổng thông tin điện tử, trang tương tác của đơn vị trên các nềntảng mạng xã hội.
           Thực hiện Theo Công văn ố 3821/UBND-KGVX ngày 09/8/2022 của UBND tỉnh, Trường Tiểu học Tân Dĩnh đã tuyên truyền đến toàn thể CBGVNV nhà trường Công văn, đường link, mã QRcode để các thành viên trong nhà trường đều được tham gia vào Cuộ thi “Tìm kiếm giải pháp Chuyển đổi số Quốc giaViet Solutions” năm 2022.