Liên hệ trực tiếp:

Trường TH Tân Dĩnh

Lạng Giang, Bắc Giang
3881455
c1tandinhlg.bacgiang@moet.edu.vn